Içeri girAgza bol
Saýt geljegi üçin, şuňa basyň we 30 sekunt garaşyň ;)

TOP 3

Häzir tolkun-da (3)

Biziňkiler (240 / +3)

Pikirler (217 / +9)

Tolkun dükany (12/4)

Suratlar (22 / 73 / 
+2)

Forum (421 / 730)

Söýgüliler (1 / 1)

Dolandryjylar (3)
Tolkunyň göreldeli agzalary!
Gozel [off]
Meniň Arman atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap, halanylan mowzugymy 3 günlik VIP etdiler we 3 günlik göreldeli agzalar sahypasyna goşdylar!
ZET-PRO2003 [off]
Meniň Tolkunda pul işlemek atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap, halanylan mowzugymy 3 günlik VIP etdiler we 3 günlik göreldeli agzalar sahypasyna goşdylar!
» VIP Mowzuklar
- Arman
- Tolkunda pul işlemek
- Musulman dosdun dogasy..
- Dasy syndyrar
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar | Düzgünnama


Läläm seniň bahaňa ala sygrym öldürdim ýada pyçaga geldi

+2
170
Agyz seniň bahaňa Satyljak sygrym öldürdim Pyçaga geldi Sygyrymyň öljegni Goňşylara duýdurdym Myrat geldi dessine Pyçagyny çarhlady Mindi boýnuň üstine Tiz deriden çykardy Jaň etdi oňa muňa Aýaklaşma etmeli Tiz bu sygrym etinden Gudalara eltmeli Döşüni alyp goýdy Galanyn satyp goýdy Läläm seniň bahaňam Birazajyk kemeldi Soň bn bolýan bolsa Hiçdir bu zatlar diydi...dowamy...
awtor: Sapa (Şugün, 20:48) | teswirler: 4 | okaldy: 8

Dasy syndyrar

+1
Ykbalyň oýansa, döwlet ýar bolsa,  Daga azy ursaň, daşy syndyrar;  Täleýiň ters gelse, bagtyň şor bolsa,  Paludanyň peri dişi syndyrar.  Ajalyňdan gorkup, girseň ummana,  Gorkudan ne peýda gidejek jana,  Ömrüň ahyr bolup,  dolsa peýmana, —  Haşhaşyň samany başy syndyrar.  Bar sözüne gulak goýgul bileniň,  Ahyry hiç ýere ýetmez ýalanyň,  Ömri-saly artar alkyş alanyň,  Gargyş galyndyrmaz,  ýaşy syndyrar.  Akylyň sözünden...dowamy...
awtor: Seyitmyradovva (Şugün, 15:56) | teswirler: 1 | okaldy: 2

Bu hepde oynaljak Futbol oyunlarynyñ kabirinin wagty

+0
19.10.2019  sag 16:00 Eybar -- Barselona 19:00 Atletiko--Valensia 21:30 Hetafe ---Leganes 23:45 YUWENTUS---Boloniya 20.10.2019   00:00 Molarka---Real Madrid 20:30 Mancester unuted ---Liwerpul...dowamy...
awtor: Ter-stegen (Şugün, 14:51) | teswirler: 0 | okaldy: 1

sorag

+0
Bir firman baslygy is saparyna gitmeli bolupdyr.gitmeli gun gelende baslygyn garawuly baslygyn yanyna gelip sapara gitman men duys gordum sizin munjek ucarynyza bomba goyular we ol partlar diyipdir baslyk sapara gitmeyar.dogurdanam sol ucar partlayar.yone baslyk garawuly isden bosadyar.sorag.name un?...dowamy...
awtor: Gozel (Şugün, 11:47) | teswirler: 3 | okaldy: 12

Musulman dosdun dogasy..

+4
"ALLAHYM!Her bir kisi uklar sen uklamarsyn,her bir kisi yadar,sen yadamarsyn.Hemmeler ozini yitirer sen yitirmersin. Bizi enemize-atamyza,kokimize,ata-babalarmyza,milletimize ve butin ynsanyete yaramly eyle.Yagsy islerinde yurdymyzy enemi,atamy gora,menide hem olara,hem butin musulman doganlarma, ahli tamiz kalply ynsanlara hayrly kyl.Ey beyik Allahym!Senin acanlarny hic hic kim yapyp bilmez.Senin yapanlarny hic kim acy...dowamy...
awtor: Güljan (Şugün, 02:46) | teswirler: 1 | okaldy: 8

Tolkunda pul işlemek

+6
170
[b][green] Salam Hormatly Tolkunçylar! Men sizlere Tolkun-da pul işlemegi teklip etýärin! Pul işlemegiň ýoly: Siz tolkunda aktiw agaza bolmaly, ýangy siziň nikiňiz TOP 3 bölümde bolmaly(13.10.2019-da döredilýär) we biz size saýtdan düşen ýyllyk peýdanyň 25% berýäris! TOP 3 aktiwlige, siziň açan mowzuklaryňyzyň sany we forumda galdyran teswirleriňize bagly boljakdyr! Tölegler: tmcell operatory! 25% peýda diňe TOP 3 orunda...dowamy...
awtor: AkmyradoffSoft (Düýn, 22:48) | teswirler: 3 | okaldy: 26

Arman

+9
Saherlerden sorap seni yollaryna bakyan yene.ozgelerden gizlap derdim gozde yasym dokyan yene.suratyna bakyp gunde seni yatlap yatyan eje.Barlygyn bagt eken dunyade ejem.Dyzlaryna cokeyinmi.gelersinmi gaydyp yza.ayak tozyn opeyinmi.Tagzym edip ayak yza.Bir minutjyk bolsam bolyar gujagynda kabam ejem.Ozge bagyt bolmaz sondan zyyada ejem.Korpe balan boynun burup.yollaryna gozlap otyr.diyip Bilman derdin dilde dine yeri dyrn...dowamy...
awtor: Gozel (Düýn, 20:40) | teswirler: 5 | okaldy: 15

AFORIZMLAR - Yozma Matn

+0
170
¤AFORIZMLAR¤ ¤ Bа’zаn hаyоldа оylаgаn nаrsаngni yuzigа аytib tаshlаging kelаdi,аmmо bu yаxshi nаrsаlаrgа оlib bоrmаydi, shuning uchun siz skut sаqlаysiz. ¤ Muhimi, ishоnch. аgаr siz rоsdаn ishоnsаngiz, undа hаmmаsi yаxshi bõlishi kerаk – hаttо siz оylаgаdаn аlо. ¤ Ketgаn nаrsа ketdi. eng muhimi, bоr nаrsаni yõqоtmаslikdir. ¤ Sevgаn insоnni qаchоn yоqоtgаnizni bilаsizmi? qаchоnki uni yоqоtgаniz sizgа оg`riq keltirmаyоt...dowamy...
awtor: UZ-BEKCHA-BOLA (Düýn, 14:51) | teswirler: 0 | okaldy: 5

Adamlar hakda gyzykly maglumatlar

+2
170
1.XV asyrda adamlar gyzyl reňk hassalykdan guturýar diýip pikir edipdirler. 2.Haçanda adam gyzaranda onuň aşgazany hem gyzarýar. 3.Ak sakgal gara garanyňda çalt ösýär. 4. Sakgallyň 7-15 müň tary bolýar. Olar her ýylda 14sm tizlikde ösýär. 5.Adamyň 80% gyzgynlygy kelleden gelýär. 6. Adamyň myşsasy kebelek gurçugynyňka garanyňda azdyr. 7.Diş adamyň ýeke täk öz-özüni düzedýän bölegidir. 8.Beýniniň 80%-i suwdan durýar....dowamy...
awtor: PerhaTSabirovv (Düýn, 14:04) | teswirler: 1 | okaldy: 8

EJE!

+1
170
EJEMIZ UCIN SHU MOWZUKDAN YEKEJE PLUSY GYSGANMAN! Eje name zat, yonekey ayal, Asman perishdesimi ya yetilmez hyyal, Olyancam yalbaryan yanymda gal, Ya-da gidaysen ozin bilen alyp git! Behisht perishdesimi sen ya-da gul ysy, Ayy gawandyryarmysh ejelen yuzi, Jennet sizde dal, SIZ JENNEDIN OZI, Jennede gidaysen meni oda salyp git!...dowamy...
awtor: abdyy (15.10.2019 / 23:12) | teswirler: 0 | okaldy: 3

Gözel Şirgazy!

+4
170
Mekan eýläp, üç ýyl iýdim duzuňy, Gider boldum, hoş gal, gözel Şirgazy! Ötürdim gyşyňy, nowruz-ýazyňy, Gider boldum, hoş gal, gözel Şirgazy!   Hakdan bize buýruk baglydyr bilim, Sende taglym aldy, açyldy dilim, Gelsin diýip garar ol gerkez ilim, Gider boldum, hoş gal, gözel Şirgazy   Seljerer men indi agy-garany, Dost, rakyp, gardaşym, haky, ýarany, Okydym, göterdim kitap kurany, Gider boldum, hoş gal, gözel Şi...dowamy...
awtor: Hanbeg (15.10.2019 / 12:48) | teswirler: 1 | okaldy: 9

AHMYR!

+3
170
Senden gecip ozge baglan gullerin, Soymejegme bir gun yetermi gozin?! Ya-da gozlen bilen gorip bolshumy, Bu ejiz kalbyma edermin dozim. Puc eyledin eden yhlaslarymy, Ozge yureklere yol acan gunin. Duymanmydyn ceken azaplarymy? Sensizlikde ahmyr cekyar geljegim. Men bash egdim ahyr goyan synagna, Seni elden gidirenme aglayan, Gezip yorsin girip bagtyn gujagna, A men bolsa, ykbalymdan nalayan!...dowamy...
awtor: abdyy (15.10.2019 / 09:25) | teswirler: 1 | okaldy: 9

Ezizhan agza gutlag.Tolkun saytyn adyndan

+1
Salam Ezizhan dogan ilki bilene janyn sag omrun uzak bolsun sol uzak omurdede.seni soyyan goldayan wepaly yakynlaryn yanynda bolsun ustunluk hemran bolsun abyrayyn belent bolsun gorjegin gorkezjegin gowuluk bolsun hemmelere gerekli adam bol uzak yasa name arzu eden bolsan hemmesine yet...dowamy...
awtor: Gozel (15.10.2019 / 01:26) | teswirler: 0 | okaldy: 7

gutlag

+1
Salam Ezizhan dogan ilki bilene janyn sag omrun uzak bolsun sol uzak omurdede.seni soyyan goldayan wepaly yakynlaryn yanynda bolsun ustunluk hemran bolsun abyrayyn belent bolsun gorjegin gorkezjegin gowuluk bolsun hemmelere gerekli adam bol uzak yasa name arzu eden bolsan hemmesine yet...dowamy...
awtor: Gozel (15.10.2019 / 01:21) | teswirler: 0 | okaldy: 6

Ezizhan agza gutlag.Tolkun saytyn adyndan.

+8
Salam Ezizhan dogan zyom ynha bu gun sen doglan gunin.Allajan janyn sag omrun uzak bolsyn dogan.Allajan cagajyklaryn masgalan bilen hemise Allajan gowy ve bagtly gunleri yar edsin dogan.Yenede bir gezek doglan gunin gutly bolsyn omrun uzak bolsyn!!!!...dowamy...
awtor: Güljan (14.10.2019 / 22:41) | teswirler: 3 | okaldy: 16

Han imperiyasynyn saz gurallarynyn muzeyi

+1
170
Dunyade in gadymy muzey Hytayyn Han imperiyasy tarapyndan doredilen Gadymy saz gurallarynyn muzeyidir.Bu muzey 2000 yyllap oz syrlaryny goynunda gizlap gelipdir Arheologlaryn gazuw-agtarys netijesinde usti acylan muzeyde gadymy saz gurallarynyn 150-den gowrak gornusi bar.Bu bolsa Hytaylylaryn saz sungatynyn taryhynda oran mohum orny eyeleyandiginin subutnamasydyr.Olar sunkden yasalan tuydukler,durli oyjukde fleytalar,чжун...dowamy...
awtor: Бандитка (14.10.2019 / 19:57) | teswirler: 0 | okaldy: 7

Sorag-jogap

+0
170
1.Ýylyñ näçe aýynda 30 gün bar? 2.Bir ma$ynda 3gyz 1oglan bar ma$yny haysy sürer? 3.Bir tordyñ üstünde 10 sany $em bar 6 söndürdiler tordyñ üstünde näçe $em galdy?...dowamy...
awtor: Hanbeg (14.10.2019 / 15:49) | teswirler: 8 | okaldy: 20

Adamzat ynanjaň şol sebäpli kösenýä

+3
170
Adam çig süýt emen şol sebäpli kime ynanmaly kime ynanmaly däldigne bir görende bilip bolanok şonuň üçin köp ýerlerde ynanmasyz adama ynanyp aldanýas oda sapak bolýa ikinji oýlanşyp iş edýän mysaly bir Oglan bir gyzy aljak diýip taşlap gidýä ýöne muňa özleri sebäpkärem bolýa toý edeli onsaň gujagňa özüm barýan diýmeli aldamalyň aldanmalyň...dowamy...
awtor: Sapa (14.10.2019 / 15:39) | teswirler: 0 | okaldy: 7

Bagy$la meni

+2
170
Aldylar gulluga on sekiz ýa$ymda, Ne günler bardy meniñ ba$ymda. Du$man peýda boldy meniñ ga$ymda, Diri bara bilmedim bagy$la meni. Illerimiz owgan owgan daglary, Gün dü$se eremez onyñ garlary. $eýle waka bolup geçdi ýanwar aýlary, Diri bara bilmedim bagy$la meni. Aý aýdyñ gijeler gögüñ astynda, Gar parahat ýatyrdy dagyñ üstünde. Doslarym bilen galdym okuñ astynda, Diri bara bilmedim bagy$la meni. Söýgülim gözlerind...dowamy...
awtor: Hanbeg (14.10.2019 / 14:56) | teswirler: 2 | okaldy: 8

Gujak we el

+0
170
Gadymdan bäri adamlaryň köplenç hereket edýän agzalarnyň biridir oglanlardada gyzlardada oglanlar bn gyzlar işlemeli bolanda köplenç ulanlýa gujak köplenç agyr işlerde ýük düşirende oglanlar doslaryny görende söýgülileri bilen aýlananda gujaklaşyp gullukdaky ýaly doslaşyp otrup tur diýärä 1. 2 sanap sizde nähili düşnýäňiz ýazp bilersňiz...dowamy...
awtor: Sapa (14.10.2019 / 14:51) | teswirler: 0 | okaldy: 8
Umumy: 421
1 2 3 ... 22 >>

Forum kartasy
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Degişmeler älemi
Tanyşlyklar
Gutlaglar we arzuwlar
Oýunlar, testler we soraglar
Sport älemi
Dünýä täzelikleri
Şygyryýet dünýäsi
Kitaphana
Zenanlar bölümi
Saglyk
Aşhana syrlary
Türkmen kinosy
Türkmen saz sungaty
Umumy bölüm
Internet resurslar
Saýt döretmekde kömek
Skriptler
Pully hyzmatlar we teklipler (frilans)
Täze tehnologiýalar
Mobil operatorlar
Internet prowaýderler
Daşary ýurt dilleri
Ylym-bilim ösüşi
Anyk we tebigy bilimler
Saýt barada
Saýt täzelikleri
Kömek gerek!?
Iňlis dili
Türkmen dili
Saýt bildirişleri
Nakyllar
Paýhasly sözler
Magtymguly
Hekaýalar
Mistiki hekaýalar

Kitaphana kartasy


TOLKUN.ML 2019-ÝYL
DEŇIZ TOLKUNLARY ÝALY REŇBEREŇ SAÝT!!!
© Pälwan Akmyradow [ZET-PRO2003]
Statok.net